Ahmed

Digital Nomad

Percakapan semalam antara saya dan Namira mengenai redup terang lilin yang awal mula dicetuskan oleh dosen kami, Pak Februadi. Cahaya Kehidupan. Namira: kak bagaimana caranya menerangkan lilin?